Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
niet akkoord met voorstel JHR? Els Cornelis / Vrij CLB Wetteren 0 opmerkingen 0 stemmen Geen
Wat na crisishulp Annelies Rosiers 0 opmerkingen 0 stemmen Geen
Wie zal de bemiddeling op zich nemen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie zetelt er in de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kunnen zwangere +18-jarigen nog terecht voor verblijf bij CIG? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan een medewerker van het CGG een minderjarige aanmelden (dus voor interveniërend of observerend casemanagement) bij een GV indien dat een jongere is die onder toezicht staat van de JRB? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat komt er in de plaats van de CRZ-applicatie die nu als functie heeft om het hele traject van de cliënt in beeld te houden en de termijnen voor aanvragen of beslissingen op te volgen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Waar vinden we meer informatie over het zorg-zwaarte-instrument en hoe ermee te werken? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Welke procedure moet er gevolgd worden voor jongeren die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn en in Wallonië hulp wensen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Welke procedure moet er gevolgd worden voor jongeren die in Wallonië gedomicilieerd zijn en in Vlaanderen hulp wensen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat indien de jongere een vertrouwenspersoon kiest waar de ouders niet mee akkoord gaan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Moeten alle lopende beslissingen omwille van de financiële verantwoording vertaald worden in een jeugdhulpbeslissing, of worden die automatisch gelijkgeschakeld en is die vraag pas aan de orde bij het aflopen van de huidige beslissing? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat als men een aanmelding doet bij een GV en de cliënt komt niet opdagen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Op welke manier kan JRB ingeschakeld worden? Enkel via parket? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal een aanmelding bij het parket concreet gebeuren? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal het parket bij hoogdringendheid aantonen dat vrijwillige jeugdhulpverlening niet mogelijk is? Vroeger werd de vraag gesteld of ze bereid waren naar het CBJ te gaan. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Aan welke voorwaarden moet politie/het parket voldoen om een een gezin aan te melden bij GV? Zij zijn geen hulpverlener. Moeten zij een motivatiedocument invullen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie informeert de cliënt bij aanmelding van parket bij een GV? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
PV's over verontrustende zaken die momenteel via het parket naar de bemiddelingscommissie of CBJ gaan. Waar moet het parket straks naartoe? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als we niet meer samenwerken met een consulent, moeten we dan ook geen verslaggeving meer maken? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is er bij aanmelding via M-document aan GV een verschil tussen een aanmelding van een MDT en van een aanmelder die geen lid is van een MDT? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer GV besluit tot afsluiten omdat men in vrijwilligheid en zonder betrokkenheid van GV verder kan, maar na verloop van tijd is er opnieuw verontrusting. Moet het proces, inclusief motivatiedocument dan opnieuw doorlopen worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie wordt bij het invullen van het motivatiedocument aangesproken als GV? VK of OCJ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is de aanmelding bij een GV per kind of kan je ook een gezin aanmelden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is er een link tussen het A-document en het motviatiedocument bij OCJ/VK? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kunnen kinderen en jongeren het M-document inkijken? Hoe gaat dit (kindvriendelijk) gebeuren? Kunnen kinderen en jongeren zelf kiezen welke gegevens al of niet zichtbaar zijn voor ouders/voogden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kunnen gerechtelijke instanties (parket-onderzoeksrechter-jeugdrechter) bij een later misdrijf de volledige inzage krijgen van het aanmeldingsdocument bij een GV? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Worden dossiers van OCJ integraal doorgegeven aan SDJ bij doorverwijzing of geldt hier privacy zoals nu tussen CBJ en SDJ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie bepaalt of een minderjarige bekwaam is? Wat met een +12jarige met een mentale handicap? Worden ze ook als bekwaam betrokken in de hulpverlening? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan een jeugdhulpverlener een vertrouwenspersoon zijn? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen