0

Kan een medewerker van het CGG een minderjarige aanmelden (dus voor interveniërend of observerend casemanagement) bij een GV indien dat een jongere is die onder toezicht staat van de JRB?

Gezien het (medisch) beroepsgeheim ligt communicatie van vertrouwelijke informatie aan de consulent van de SDJ bijzonder moeilijk. Zelfs in situaties van verontrusting. Volgens bepaalde regelgeving kan de consulent aan het OCJ en VK misschien meer informatie doorgeven? Dat is natuurlijk niet logisch, aangezien je dan in één dossier met twee consulenten zit, maar de regels van het beroepsgeheim maken het ons dan ook niet gemakkelijk.

1 opmerking

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.