0

Wanneer GV besluit tot afsluiten omdat men in vrijwilligheid en zonder betrokkenheid van GV verder kan, maar na verloop van tijd is er opnieuw verontrusting. Moet het proces, inclusief motivatiedocument dan opnieuw doorlopen worden?

1 opmerking

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.