Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Moeten gebeurtenissen die binnen het hulpverleningsprogramma van de instelling kunnen geplaatst worden ook gemeld worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat zijn belangrijke gebeurtenissen die moeten gemeld worden in het kader van observerend casemanagement? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe verhouden het hulpverleningsprogramma van de voorziening en het hulpverleningsprogramma van de GV zich tot elkaar? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is bemiddeling mogelijk wanneer een sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp actief is in een dossiers Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als OCJ's en SDJ sowieso erkend worden als MDT, zijn zij dan ook multidisciplinair samengesteld? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe verloopt de procedure bij de toegangspoort wanneer de jeugdrechtbank bij hoogdringendheid een maatregel wil uitspreken? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer het dossier door OCJ of SDJ wordt aangemeld bij ITP, wie gaat dan tijdens de wachttijd verder met de cliënt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe worden de instanties van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (vb het CLB) betrokken tijdens het OCJ traject? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan het team IS aan de aanmelder vragen om aan te melden bij een GV? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zijn de 6-maandelijkse evaluatie en de informatieplicht over belangrijke gebeurtenissen ook teambeslissingen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
In hoeverre wordt de oorspronkelijke aanmelder op de hoogte gebracht als een andere hulpverlener opnieuw naar de gemandateerde voorziening stapt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Verontrusting als gedeelde verantwoordelijkheid. Wat voor implicaties heeft dit naar aansprakelijkheid van een hulpverlener? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Vanaf welke leeftijd zijn kinderen zelf aanwezig bij het tegensprekelijk debat/kennisgevingsgesprek? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Krijgt het VK meer middelen/ personeel om de bijkomende opdrachten te vervullen? Nu al vaak beperkt - knelpunt. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
De modules in een CKG zijn beperkt in tijd en worden kortstondig aangeboden. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als een kind bij hoogdringendheid in een CKG wordt geplaatst, en hoogdringendheid vervalt, wordt gerechtelijke procedure stopgezet. Moet het CKG dan zelf opnieuw naar de poort stappen om een nieuwe beslissing te vragen voor het lopende traject? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is het VK ook aanspreekbaar voor ouders, jongeren, scholen? Voor welke interventie? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Bij verzenden van het motivatiedocument, bij welke gemandateerde voorziening komt dit aan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Er wordt gesteld dat er geen duidelijke opsplitsing is tussen VK en OCJ. Wanneer wie consulteren? Graag enige handvatten. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat betekent de extra opdracht van VK als gemandateerde voorziening voor informatieoverdracht van aanmelder reguliere werking VK? Moet er steeds gesproken worden over de opdracht GV? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Indien overdracht van reguliere werking naar opdracht VK nodig is, wie doet dat dan? Aanmelder? VK zelf? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer kies je voor het VK als GV en wanneer voor het gewone VK? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Graag meer concrete informatie (en voorbeeld) van hulpverlening vanuit VK binnen reguliere werking (probleemgebonden hulp). Capaciteit wachttijden? Methodiek? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Welke weg moet er gegaan worden wanneer er indirecte signalen zijn bij het kind bv seksueel grensoverschrijdend gedrag tov kinderen? Reguliere werking, VK-consult, VK-aanmelding VK? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
In welke mate worden problematische echtscheidingssituaties waarbij kinderen betrokken zijn als verontrustende situatie beschouwd en kan het systeem van IJH worden ingeschakeld? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Het VK wordt een GV, wat blijft dan over van hun reguliere werking? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan een jeugdadvocaat deelnemen aan een cliëntoverleg integarale jeugdhulp? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie kan optreden als bemiddelaar in de jeugdhulp? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer men bij cliëntoverleg spreekt over gezamenlijke geheimhoudingsplicht, wat betekent dit dan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is bemiddeling verplicht indien een voorziening zich terug trekt uit lopende hulpverlening? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen