Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Wanneer ouders en minderjarigen het niet eens zijn over het soort hulpverlening dat geboden moet worden, kunnen zij dan beroep doen op bemiddeling in de jeugdhulp? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie betaalt de bemiddelaars? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Waar moet bemiddeling aangevraagd worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan het OCMW aanmelden bij de ITP? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat is bepalend voor keuze van toegangspoort voor aanvragen van NRTJ? Domicilie van kind of domicilie van ouders? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal pleegzorg kunnen aangevraagd worden aan de intersectorale toegangspoort? Op welke manier gebeurt de matching aan pleeggezinnen door jeugdhulpregie? Worden vragen voor pleegzorg ook geprioriteerd? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zal een hulpverlener navraag kunnen doen bij de ITP of er al een A-document is ingediend bij de ITP? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Doorheen de procedure ITP passeren mogelijk heel wat hulpverleners de revue (aanmelder, team IS, jeugdhulpregie, IRPC,…). Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
In het nieuwe decreet leeft sterk de verwachting dat iedere hulpverlener zelf met verontrusting omgaat. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Er is sprake van een ruimere verantwoordelijkheid voor alle sectoren bij situaties van verontrusting. Hoe moeten we dit begrijpen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Waar komt bemiddeling terecht in het nieuwe landschap: bemiddeling bij verontrustende situaties, bij recht op hulp en bij conflicten in het cliëntsysteem. Wat wordt van wie verwacht in dit verband? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat is de definitie van “bemiddeling”? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wiens taak is het om de termijn van de toegestane hulp op te volgen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is er één vaste hulpverlener die de cliënt het ganse proces begeleidt of heeft de cliënt steeds andere ‘aanspreekpunten’? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe verloopt de procedure bij de toegangspoort wanneer de jeugdrechtbank bij hoogdringendheid een maatregel wil uitspreken? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Worden in de toekomst de bijdragen van ouders volledig afgeschaft? Nu bepaalt het Bureau binnen het CBJ dit. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als een kind geplaatst wordt in een voorziening, wie zal er dan beslissen over de toekenning van 1/3 kinderbijslag? De voorziening waar de jongere terecht komt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
De voorziening heeft zelf ook een zekere autonomie om na intake te beslissen tot wel / niet effectieve (bereidheid tot) opname. Is er een timing en zo ja, welke die de voorziening moet respecteren om de intake te doen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Waar zit de persoonsvolgende convenant van het uitbreidingsbeleid, bij het IRPC of bij jeugdhulpregie in welke fase 2 of 3? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal de capaciteit in het IRPC verzekerd worden? Alle dossiers met handicap module daar bespreken lukt nooit. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wachtlijsten zijn er nu al voor tienermoeders, indien zij geen P(rioriteit) krijgen blijven ze eindeloos op die wachtlijst staan. De CIG lopen het risico om enkel te werken met situaties maatschappelijke noodzaak. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe kan een voorziening NRTJ beoordelen of de cliënt past in zijn voorziening? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Behoort de jeugdhulpregisseur tot een team? Wie neemt de uiteindelijke beslissing en wat is het mandaat van de jeugdhulpregisseur? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe bepaal je of een hulpvraag ‘onredelijk lang’ op de wachtlijst staat? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Voorzieningen kunnen nu jongeren ‘in overtal’ opnemen – bovenop hun maximale capaciteit. Ze moeten hiervoor toestemming vragen aan hun administratie. Zal dat in de toekomst ook nog kunnen en gaat dit dan juist in zijn werk? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe gaat het beheer van de beschikbare capaciteit in zijn werk? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie is er ‘aan zet’ indien de indicatiestelling leidt tot een voorstel van jeugdhulp waar er een jaar wachttijd is en er sneller hulp moet kunnen worden ingezet? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Gezien de link met e-health: wat met gezinnen zonder nationaal nummer? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is er een koppeling tussen de persoonsgebonden financiering en de module? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kunnen TM verder gespecifieerd worden naar leefgroepwerking voor tienermoeders? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen