Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Wat als er een combinatie van zorg (binnen en buiten IJH) gevraagd wordt? Hoe voorziet men de coördinatie? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als een deel van het hulpaanbod nu rechtstreeks toegankelijk wordt, is dat dan altijd op verwijzing van de brede instap of niet? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Welk aanbod in de sector wordt nu rechtstreeks toegankelijk en hoe moeten de voorzieningen in kwestie met die nieuwe positionering omgaan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Op heden kan het parket een jongere –zonder vordering van de jeugdrechter- voor 10 dagen plaatsen in een OOOC. Tijdens deze periode moet de vrijwilligheid worden onderzocht. Klopt het dat deze 10 dagen maatregel vanaf goedkeuring decreet verdwijnt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zullen de huidige overeenkomsten time out in de gemeenschapsinstellingen ook aan die procedures IJH onderworpen worden ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zal een consulent van de sociale dienst bij de JRB beroep kunnen doen op het OCJ/VK? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Alle VAPH-dossiers die via de jeugdrechter aangemeld worden, zouden niet via de IRPC komen maar automatisch een prior krijgen; klopt dit? En zo ja, hoe zal in deze bewaakt worden dat het aantal priors niet hoger ligt dan de mogelijke instroom? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal in het OCJ geprioriteerd worden? Met andere woorden: zullen sommige cases sneller kunnen onderzocht worden als andere? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is het de bedoeling dat we meer aanklampend tewerk gaan, ook bij situaties waar de ouders niet willen meewerken en niets met ons willen te maken hebben? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie neemt de rol van bemiddelingscommissie over (wordt nu regelmatig gebruikt om jongeren die nog niet onder de JRB vallen over te halen om toch in te stappen in een hulpaanbod in de drughulpverlening)? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als we niet meer samenwerken met een consulent, moeten we dan ook geen verslaggeving meer maken? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat als een voorziening in de Bijzondere Jeugdbijstand toch een gemandateerde instantie nodig vindt in de loop van het traject van een casus? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zal VK als GV dezelfde taken op zich nemen als consulenten bij OCJ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat is het verschil tussen observerend en interveniërend casemanagement bij de gemandateerde voorzieningen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Blijven de huidige handicapcodes gehanteerd of komt er een nieuwe code-lijst van VAPH? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat als een jongere bij opstart opname, alsnog weigert? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat gebeurt er met het A document? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan cliënt wel de medische diagnose zien? Kan cliënt akkoord gaan om diagnose wél zichtbaar te maken aan niet-artsen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Komt er een prioritering voor alle jongeren of enkel voor jongeren die handicap gerelateerde indicatiestelling hebben. Is deze prioritering een sectorale of intersectorale toets? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan een minderjarige een vraag volwassenenhulp stellen bij VAPH? Kan bovenstaande nog na opstart ITP? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Moeten alle IMB-dossiers voor minderjarigen via de toegangspoort? Of moet dit enkel bij een eerste aanvraag. Bij welke instantie kunnen wij dan navragen of het inderdaad om een eerste aanvraag IMB gaat ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zijn handicapcodes in het A document verplicht in te vullen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan de hulpregie doorverwijzen naar modules die niet voorzien zijn? (bvb. buiten het aanbod IJH?) En hoe zal dit dan verlopen? Lopen we hier niet het risico dat hulpverleningsvormen die niet gevat zijn door IJH nog moeilijker bereikt zullen worden. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Sommige thuisbegeleidingsdiensten voor volwassenen VAPH nemen in hun begeleiding ook mee de hulp aan kinderen op. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal de ITP omgaan met vragen naar NRTJ als deze vraag met akkoord van de minderjarige wordt gesteld maar niet met akkoord van de ouders? (bvb naar kamertraining ifv zelfstandig wonen) Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Jeugdhulp regisseurs en consulenten werken samen met centra. Graag een mogelijkheid voorzien om vanuit de centra (en context) ook de samenwerking te evalueren op een continue basis. Elsie Verbist 1 opmerking 0 stemmen Beantwoord
Is Griffoen nog steeds het programma waarmee er gewerkt moet worden om een dossier voor te leggen aan de IRPC (zoals bij het VAPH nu)? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal de hulpverlening aan jongeren na hun 18de verjaardag georganiseerd worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Moeten multidisciplinair team vragen van team indicatiestelling voor bijkomende diagnostiek prioritair behandelen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kunnen multidindicatiestellingciplinair team’s vragen om bijkomende informatie van team indicatiestelling weigeren ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen