Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Als een multidisciplinair team wordt aangesproken door het team Indicatiestelling van de Intersectorale Toegangspoort in functie van bijkomende diagnostiek: zullen zij dan ook een vergoeding krijgen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zullen alle multidisciplinair team’s de nodige expertise hebben om VAPH indicaties te doen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Moeten alle lopende beslissingen omwille van de financiële verantwoording vertaald worden in een jeugdhulpbeslissing? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Werken zonder consulent: in welke lopende casussen zal dit nu al toegepast worden en op basis waarvan wordt dat beslist? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zullen aanvragen voor minderjarigen of verlengd minderjarigen binnen IJH via de Toegangspoort moeten gaan of via VAPH en PEC? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal de bandbreedte voor een MFC-werking gebruikt worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe wordt uitstroom na bvb OOOC verzekerd? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat gebeurt er met de wachtlijsten zoals we die nu kennen binnen de sectoren? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Op welke wijze zal de zorgbemiddelingsvergadering intersectoraal georganiseerd worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Indien een minderjarige op korte termijn moet ingeschreven worden in het buitengewoon onderwijs en tegelijkertijd moet kunnen verblijven in een MPI, kan de toegangspoort dan op korte termijn een jeugdhulpverleningsbeslissing nemen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Stel dat het aanbod voor een noodsituatie voor meerderjarigen zich situeert in de minderjarigenzorg, moet de toegangspoort daar dan in betrokken worden en zo ja, hoe? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Blijft de werking van de RIG bestaan en waar is die dan ingebed (nu een werkgroep onder het ROG)? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat moet er gebeuren met de dossiers van kinderen die in een CKG verblijven (al dan niet met betrokkenheid van het CBJ), waarbij een deel van het hulpaanbod nu niet-rechtstreeks toegankelijk wordt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat met bijna 18-jarigen die hun voortgezette hulpverlening moeten aanvragen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe wordt de overgang gemaakt met de lopende dossiers? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Behoudt die persoon na opstart toegangspoort zijn statuut? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen