Alle vragen die betrekking hebben op het functioneren van de toegangspoorten zelf.

Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Wie zetelt er in de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kunnen zwangere +18-jarigen nog terecht voor verblijf bij CIG? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat komt er in de plaats van de CRZ-applicatie die nu als functie heeft om het hele traject van de cliënt in beeld te houden en de termijnen voor aanvragen of beslissingen op te volgen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Welke procedure moet er gevolgd worden voor jongeren die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn en in Wallonië hulp wensen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Welke procedure moet er gevolgd worden voor jongeren die in Wallonië gedomicilieerd zijn en in Vlaanderen hulp wensen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan het OCMW aanmelden bij de ITP? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat is bepalend voor keuze van toegangspoort voor aanvragen van NRTJ? Domicilie van kind of domicilie van ouders? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal pleegzorg kunnen aangevraagd worden aan de intersectorale toegangspoort? Op welke manier gebeurt de matching aan pleeggezinnen door jeugdhulpregie? Worden vragen voor pleegzorg ook geprioriteerd? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zal een hulpverlener navraag kunnen doen bij de ITP of er al een A-document is ingediend bij de ITP? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Doorheen de procedure ITP passeren mogelijk heel wat hulpverleners de revue (aanmelder, team IS, jeugdhulpregie, IRPC,…). Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is er één vaste hulpverlener die de cliënt het ganse proces begeleidt of heeft de cliënt steeds andere ‘aanspreekpunten’? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Worden in de toekomst de bijdragen van ouders volledig afgeschaft? Nu bepaalt het Bureau binnen het CBJ dit. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als een kind geplaatst wordt in een voorziening, wie zal er dan beslissen over de toekenning van 1/3 kinderbijslag? De voorziening waar de jongere terecht komt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
De voorziening heeft zelf ook een zekere autonomie om na intake te beslissen tot wel / niet effectieve (bereidheid tot) opname. Is er een timing en zo ja, welke die de voorziening moet respecteren om de intake te doen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal de capaciteit in het IRPC verzekerd worden? Alle dossiers met handicap module daar bespreken lukt nooit. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wachtlijsten zijn er nu al voor tienermoeders, indien zij geen P(rioriteit) krijgen blijven ze eindeloos op die wachtlijst staan. De CIG lopen het risico om enkel te werken met situaties maatschappelijke noodzaak. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe kan een voorziening NRTJ beoordelen of de cliënt past in zijn voorziening? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe bepaal je of een hulpvraag ‘onredelijk lang’ op de wachtlijst staat? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe gaat het beheer van de beschikbare capaciteit in zijn werk? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Moet je voor aanpassing zorgzwaarte altijd terug voor een multidisciplinair team voor herindicatie? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan de ITP ook modules voor volwassen hulpverlening indiceren? Bv een 17j die 2 jaar wacht op geïndiceerde hulp kan die hulp dan nog gestart worden of moet de cliënt dan daarna toch nog naar PEC voor ticket volwassenen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wordt de cliënt steeds uitgenodigd door het team indicatiestelling of enkel op vraag van de cliënt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Het indicatiestellingsverslag bepaalt de duur van de hulp. Vanaf wanneer begint die duur te lopen: van zodra de hulp is opgestart of van zodra het indicatiestellingV is opgemaakt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
IMB en PAB zijn aparte TM maar worden behandeld in dezelfde ITP. Niet alle multidisciplinair team’s doen aan diagnose en indicatie voor IMB en PAB. Moet je dan naar 2 multidisciplinair team’s en heb je dan 2 contactpersonen (bv COS en mutualiteit)? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Contactpersoon: is dat op individu (elektronische handtekening) of op niveau voorziening? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan een voorziening NRTJ naar de ITP voor een cliënt die zich rechtstreeks aanmeldt bij bv MPI? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Bij een tienermoeder met meerdere kinderen: moeten er dan meerdere A-documenten ingevuld worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer je als hulpverlener werkt met één van de minderjarigen in een gezin en er komt een bijkomende specifieke vraag voor een ander kind in het gezin, wie zal dan de aanmelder zijn voor dat kind? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Gestart in RTJ maar omwille van nood aan intensieve hulpverlening werd de stap gezet de ITP. Terwijl de procedure binnen de ITP loopt, is looptijd RTJ-module voorbij. Wat dan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is combinatie van module RTJ en NRTJ mogelijk? In ieder geval moet combinatie met ‘logeren’ en ‘kortverblijf’ kunnen. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen