Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Kan een medewerker van het CGG een minderjarige aanmelden (dus voor interveniërend of observerend casemanagement) bij een GV indien dat een jongere is die onder toezicht staat van de JRB? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer het dossier door OCJ of SDJ wordt aangemeld bij ITP, wie gaat dan tijdens de wachttijd verder met de cliënt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe worden de instanties van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (vb het CLB) betrokken tijdens het OCJ traject? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan het team IS aan de aanmelder vragen om aan te melden bij een GV? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zijn de 6-maandelijkse evaluatie en de informatieplicht over belangrijke gebeurtenissen ook teambeslissingen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
In hoeverre wordt de oorspronkelijke aanmelder op de hoogte gebracht als een andere hulpverlener opnieuw naar de gemandateerde voorziening stapt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Verontrusting als gedeelde verantwoordelijkheid. Wat voor implicaties heeft dit naar aansprakelijkheid van een hulpverlener? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Vanaf welke leeftijd zijn kinderen zelf aanwezig bij het tegensprekelijk debat/kennisgevingsgesprek? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Krijgt het VK meer middelen/ personeel om de bijkomende opdrachten te vervullen? Nu al vaak beperkt - knelpunt. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
De modules in een CKG zijn beperkt in tijd en worden kortstondig aangeboden. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is het VK ook aanspreekbaar voor ouders, jongeren, scholen? Voor welke interventie? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Bij verzenden van het motivatiedocument, bij welke gemandateerde voorziening komt dit aan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Er wordt gesteld dat er geen duidelijke opsplitsing is tussen VK en OCJ. Wanneer wie consulteren? Graag enige handvatten. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer kies je voor het VK als GV en wanneer voor het gewone VK? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Graag meer concrete informatie (en voorbeeld) van hulpverlening vanuit VK binnen reguliere werking (probleemgebonden hulp). Capaciteit wachttijden? Methodiek? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Welke weg moet er gegaan worden wanneer er indirecte signalen zijn bij het kind bv seksueel grensoverschrijdend gedrag tov kinderen? Reguliere werking, VK-consult, VK-aanmelding VK? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
In welke mate worden problematische echtscheidingssituaties waarbij kinderen betrokken zijn als verontrustende situatie beschouwd en kan het systeem van IJH worden ingeschakeld? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Het VK wordt een GV, wat blijft dan over van hun reguliere werking? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
In het nieuwe decreet leeft sterk de verwachting dat iedere hulpverlener zelf met verontrusting omgaat. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Er is sprake van een ruimere verantwoordelijkheid voor alle sectoren bij situaties van verontrusting. Hoe moeten we dit begrijpen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
De comités bijzondere jeugdzorg dienden bij een beoordeling van een hulpvraag na te gaan of er sprake was van een problematische opvoedingssituatie (POS). Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Je moet jongeren beschermen tegen een loyaliteitsconflict met hun ouders. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal in het OCJ geprioriteerd worden? Met andere woorden: zullen sommige cases sneller kunnen onderzocht worden als andere? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is het de bedoeling dat we meer aanklampend tewerk gaan, ook bij situaties waar de ouders niet willen meewerken en niets met ons willen te maken hebben? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie neemt de rol van bemiddelingscommissie over (wordt nu regelmatig gebruikt om jongeren die nog niet onder de JRB vallen over te halen om toch in te stappen in een hulpaanbod in de drughulpverlening)? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat als een voorziening in de Bijzondere Jeugdbijstand toch een gemandateerde instantie nodig vindt in de loop van het traject van een casus? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat is het verschil tussen observerend en interveniërend casemanagement bij de gemandateerde voorzieningen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat als een jongere bij opstart opname, alsnog weigert? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Moeten alle lopende beslissingen omwille van de financiële verantwoording vertaald worden in een jeugdhulpbeslissing? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Werken zonder consulent: in welke lopende casussen zal dit nu al toegepast worden en op basis waarvan wordt dat beslist? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen