Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Wat als men een aanmelding doet bij een GV en de cliënt komt niet opdagen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als we niet meer samenwerken met een consulent, moeten we dan ook geen verslaggeving meer maken? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is er bij aanmelding via M-document aan GV een verschil tussen een aanmelding van een MDT en van een aanmelder die geen lid is van een MDT? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer GV besluit tot afsluiten omdat men in vrijwilligheid en zonder betrokkenheid van GV verder kan, maar na verloop van tijd is er opnieuw verontrusting. Moet het proces, inclusief motivatiedocument dan opnieuw doorlopen worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie wordt bij het invullen van het motivatiedocument aangesproken als GV? VK of OCJ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is de aanmelding bij een GV per kind of kan je ook een gezin aanmelden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is er een link tussen het A-document en het motviatiedocument bij OCJ/VK? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kunnen kinderen en jongeren het M-document inkijken? Hoe gaat dit (kindvriendelijk) gebeuren? Kunnen kinderen en jongeren zelf kiezen welke gegevens al of niet zichtbaar zijn voor ouders/voogden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat is verschil tussen indicatiestelling-toegangspoort en gemandateerde voorziening? Wanneer we doorverwijzen is het toch altijd omwille van een verontrustende situatie? Wanneer moeten we het A-document en het motivatie-document gebruiken? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Blijft SDJ of GV betrokken bij situaties van hoogdringendheid waar toch vrijwilligheid mogelijk blijkt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
In welke situaties zal de GV zelf een aanmelding doen bij de ITP en wanneer zal dit aan een hulpverlener gevraagd worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is er trajectbegeleiding voorzien bij een gemandateerde voorziening bij blijvend verontrustende situaties? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zijn de personen die consult doen bij OCJ dezelfde als die het onderzoek doen, of juist niet? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan je eerst consult vragen bij VK en nadien aanmelden bij OCJ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan je iemand ouder dan 18 jaar die gebruik maakt van HV binnen minderjarig circuit aanmelden bij een GV? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan je voor een minderjarige die in een Nederlandstalige school zit (Nederlandstalige hulp krijgt) maar anderstalige (Franstalige) ouders heeft een aanmelding doen bij de gemandateerde voorziening? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan een consulent die op een andere plaats/dienst gaat werken ook nog “zijn oud dossier” opvolgen of aanspreekbaar zijn? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als er een aanmelding wordt gedaan bij een GV, heb je dan een vaste contactpersoon? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zijn de gemandateerde voorzieningen georganiseerd per provincie? Waar zal het gesprek plaatsvinden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Heeft OCJ toegang tot bepaald aanbod om maatregelen uit te voeren? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Tijdens de wachttijd: blijft een voorziening verantwoordelijk voor een situatie die onveilig is? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe zal in het OCJ geprioriteerd worden? Met andere woorden: zullen sommige cases sneller kunnen onderzocht worden als andere? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat kan een aanmelder nog doen in de periode van 65 dagen van onderzoek van de GV wanneer de cliënt niet gemotiveerd is? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoelang duurt het onderzoek van het OCJ naar maatschappelijke noodzaak? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat gebeurt er met de geregistreerde consultvragen bij de GV? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Heb je als hulpverlener het akkoord nodig voor een consultvraag bij een GV? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe kunnen cliënten zelf aanmelden bij een GV? Onder welke voorwaarden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Bepaalt de GV of ze overgaan naar observerend of interveniërend casemanagement en dat zij dus zelf bepalen bij wie ze de verantwoordelijkheid leggen (bij zichzelf of bij de HV) zelfs als de HV aangeeft die verantwoordelijkheid niet meer te kunnen dragen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie voorziet in de 6-maandelijkse evaluatie bij observerend of interveniërend casemanagement? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe vertaal je gedeelde verantwoordelijkheid binnen observerend casemanagement vanuit de gemandateerde voorziening? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen