Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Moeten gebeurtenissen die binnen het hulpverleningsprogramma van de instelling kunnen geplaatst worden ook gemeld worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat zijn belangrijke gebeurtenissen die moeten gemeld worden in het kader van observerend casemanagement? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe verhouden het hulpverleningsprogramma van de voorziening en het hulpverleningsprogramma van de GV zich tot elkaar? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat betekent de extra opdracht van VK als gemandateerde voorziening voor informatieoverdracht van aanmelder reguliere werking VK? Moet er steeds gesproken worden over de opdracht GV? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Indien overdracht van reguliere werking naar opdracht VK nodig is, wie doet dat dan? Aanmelder? VK zelf? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als we niet meer samenwerken met een consulent, moeten we dan ook geen verslaggeving meer maken? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zal VK als GV dezelfde taken op zich nemen als consulenten bij OCJ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen