Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Bij intake kan het meteen duidelijk zijn dat module NRTJ noodzakelijk is, instructie is dan niet te beginnen met RTJ-module, maar wat in tussentijd dat aanvraag ITP loopt? Wat indien situatie risicovol is? Kan CKG dan toch starten met RTJ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Worden de DOP's (Diensten OndersteuningsPlan) tot Brede Instap gerekend? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is de brede instap de toegangspoort naar de rechtstreeks toegankelijke hulp? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zijn er decretale bepalingen (of andere richtlijnen) die zeggen aan wie en hoe NRTJ verantwoording en verslaggeving dient af te leggen? Wie bepaalt contact en verblijfsregelingen met de context? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen