Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Moeten alle lopende beslissingen omwille van de financiële verantwoording vertaald worden in een jeugdhulpbeslissing, of worden die automatisch gelijkgeschakeld en is die vraag pas aan de orde bij het aflopen van de huidige beslissing? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Stel dat het aanbod voor een noodsituatie voor meerderjarigen zich situeert in de minderjarigenzorg, moet de toegangspoort daar dan in betrokken worden en zo ja, hoe? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Hoe wordt de overgang gemaakt met de lopende dossiers? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen