Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Is bemiddeling mogelijk wanneer een sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp actief is in een dossiers Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan een jeugdadvocaat deelnemen aan een cliëntoverleg integarale jeugdhulp? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie kan optreden als bemiddelaar in de jeugdhulp? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer men bij cliëntoverleg spreekt over gezamenlijke geheimhoudingsplicht, wat betekent dit dan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie betaalt de bemiddelaars? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Waar komt bemiddeling terecht in het nieuwe landschap: bemiddeling bij verontrustende situaties, bij recht op hulp en bij conflicten in het cliëntsysteem. Wat wordt van wie verwacht in dit verband? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen