Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Wat indien de jongere een vertrouwenspersoon kiest waar de ouders niet mee akkoord gaan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wie bepaalt of een minderjarige bekwaam is? Wat met een +12jarige met een mentale handicap? Worden ze ook als bekwaam betrokken in de hulpverlening? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan een jeugdhulpverlener een vertrouwenspersoon zijn? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan vertrouwenspersoon ook op niveau brede instap? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan in het belang van de minderjarige, een vertrouwenspersoon, door de minderjarige voorgesteld en die voldoet aan de vier criteria, worden geweigerd? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Als een vertrouwenspersoon door de minderjarige is aangeduid en dus een dossier mee mag inkijken, is hij/zij dan ook gebonden aan het beroepsgeheim? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Mag de politie (voorbeeld iemand van de dienst jeugd en gezin) vertrouwenspersoon zijn? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Attest goed gedrag=voorwaarde voor vertrouwenspersoon. Wie moet dit attest opvragen? Voorleggen aan wie? Hoe weet je als hulpverlener dat de vertrouwenspersoon aan de 4 voorwaarden voldoet? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen